אסטרטגיית השקעה
רכישת נכסים מניבים קיימים, השבחתם והחזקתם לטווח ארוך.
אסטרטגיית השקעה
רכישת נכסים מניבים קיימים, השבחתם והחזקתם לטווח ארוך.

תשואת המשקיע מבוססת על שלושה עוגנים:

 • פרופיל ההשקעה סולידי והקטנת סיכונים.
 • חלוקת תזרים קבוע למשקיע מידי רבעון.
 • השבחת הנכסים ורווח עתידי.

אסטרטגיה

רכישת נכסים מניבים קיימים, השבחתם והחזקתם לטווח ארוך.

 • שמירה על רמת סיכון נמוכה.
 • איזון בין תשואה על ההון העצמי לבין תזרים מזומנים שוטף.

דרכי פעולה

 • היקפי רכישה לנכס אחד – עד 75 מיליון ₪.
 • פיזור השקעות.
 • נכסים המצויים במתחמי תעסוקה ואזורי תעשייה מפותחים.
 • אזורים המצויים בתנופת פיתוח.
 • מדיניות מימון וחלוקת הכנסות:
  1. היקפי מימון של עד 50% מעלות כל נכס.
  2. הלוואות ארוכות טווח.
  3. איזון בין תשואה על ההון העצמי לבין תזרים מזומנים שוטף.
  4. חלוקת תזרים המזומנים הפנוי מידי רבעון למשקיעים.

NATAMINVEST
בית ההשקעות הינו בוטיק נדל"ן המבצע 2-4 השקעות בשנה. לרשות בית ההשקעות עומדים ניסיון ומומחיות ייחודיים בכל האספקטים של הנדל"ן המניב בישראל. הפעילות המשולבת של קבוצת נת"מ מקנה לבית ההשקעות חיבור ייחודי לשוק ויתרון יחסי.

משרדי החברה:
רח’ יגאל אלון 53 תל אביב
טלפון: 072-3304902
אימייל: invest@natam.co.il

* אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטיך לשום גורם

בנית האתר: Digitay

צור קשר

משרדי החברה:
רח’ יגאל אלון 53 תל אביב
טלפון: 072-3304902
אימייל: invest@natam.co.il