אסטרטגיית השקעה
רכישת נכסים מניבים קיימים, השבחתם והחזקתם לטווח ארוך.
אסטרטגיית השקעה
רכישת נכסים מניבים קיימים, השבחתם והחזקתם לטווח ארוך.

תשואת המשקיע מבוססת על שלושה עוגנים:

 • פרופיל ההשקעה סולידי והקטנת סיכונים.
 • חלוקת תזרים קבוע למשקיע מידי רבעון.
 • השבחת הנכסים ורווח עתידי.

אסטרטגיה

רכישת נכסים מניבים קיימים, השבחתם והחזקתם לטווח ארוך.

 • שמירה על רמת סיכון נמוכה.
 • איזון בין תשואה על ההון העצמי לבין תזרים מזומנים שוטף.

דרכי פעולה

 • היקפי רכישה לנכס אחד – עד 75 מיליון ₪.
 • פיזור השקעות.
 • נכסים המצויים במתחמי תעסוקה ואזורי תעשייה מפותחים.
 • אזורים המצויים בתנופת פיתוח.
 • מדיניות מימון וחלוקת הכנסות:
  1. היקפי מימון של עד 50% מעלות כל נכס.
  2. הלוואות ארוכות טווח.
  3. איזון בין תשואה על ההון העצמי לבין תזרים מזומנים שוטף.
  4. חלוקת תזרים המזומנים הפנוי מידי רבעון למשקיעים.

NATAMINVEST
בית ההשקעות מבצע 2-4 השקעות בשנה. לרשות בית ההשקעות עומדים ניסיון ומומחיות ייחודיים בכל האספקטים של הנדל”ן המניב בישראל. הפעילות המשולבת של קבוצת נת”מ מקנה לבית ההשקעות חיבור ייחודי לשוק ויתרון יחסי.

משרדי החברה:
כתובת: יגאל אלון 53 תל אביב
טלפון: 072-3304902
אימייל: invest@natam.co.il

* אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטיך לשום גורם

בנית האתר: Digitay

צור קשר

משרדי החברה:
רח’ יגאל אלון 53 תל אביב
טלפון: 072-3304902
אימייל: invest@natam.co.il

דילוג לתוכן