השקעת נדל"ן סולידית
ארוכת טווח, המניבה
תשואה שנתית גבוהה

בניין משרדים ומסחר בפריים לוקיישן,
פוטנציאל השבחה משמעותי

הון עצמי החל מ- 1,000,000 ש״ח

לפרטים נוספים

* הפנייה למשקיע כשיר בלבד

 אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטיך לגורם אחר

משרדי החברה:

רח' יגאל אלון 53 תל אביב

השקעת נדל"ן סולידית
ארוכת טווח, המניבה
תשואה שנתית גבוהה

בניין משרדים ומסחר בפריים לוקיישן,
פוטנציאל השבחה משמעותי

הון עצמי החל מ- 1,000,000 ש״ח

לפרטים נוספים

* הפנייה למשקיע כשיר בלבד

 אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטיך לגורם אחר

משרדי החברה:

רח' יגאל אלון 53 תל אביב

NATAMINVEST
בית ההשקעות הינו בוטיק נדל"ן המבצע 2-4 השקעות בשנה. לרשות בית ההשקעות עומדים ניסיון ומומחיות ייחודיים בכל האספקטים של הנדל"ן המניב בישראל. הפעילות המשולבת של קבוצת נת"מ מקנה לבית ההשקעות חיבור ייחודי לשוק ויתרון יחסי.

משרדי החברה:
רח’ יגאל אלון 53 תל אביב
טלפון: 072-3304902
אימייל: invest@natam.co.il

* אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטיך לשום גורם

בנית האתר: Digitay

צור קשר

משרדי החברה:
רח’ יגאל אלון 53 תל אביב
טלפון: 072-3304902
אימייל: invest@natam.co.il